Zijn er subsidieregelingen voor aanschaf zonnepanelen?

2 juli 2012 subsidie regeling zonnepanelen van kracht

Met ingang van 2 juli 2012 stimuleert de overheid de aanschaf van zonnepanelen voor particulieren. Deze regeling is alleen van toepassing voor particulieren. Afhankelijk van de grootte van het opgestelde vermogen van de zonnepanelen wordt meer of minder subsidie uitgekeerd die 15% van de aanschafprijs bedraagt. De totale subsidieregeling is beperkt tot 22 miljoen euro in 2012 en 30 miljoen euro in 2013.

Het aan te schaffen vermogen van de zonnepanelen moet minimaal 600 Wp hebben en de subsidie is gemaximeerd tot 3500 Wp. In dat laatste wordt het maximum bedrag van 650 euro uitgekeerd. Omdat het budget van de subsidieregeling beperkt is, wordt geadviseerd om in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen dat van de koop afgezien mag worden als geen subsidie verstrekt wordt. De subsidie wordt niet verstrekt op de eventuele installatiekosten. Daarnaast mag deze subsidieregeling niet gebruikt worden in combinatie met andere subsidieregelingen. De subsidie aanvragen kan via het Agentschap.nl

Andere subsidieregelingen

Kijk ook op de energiesubsidiewijzer voor mogelijk andere subsidies zoals die van uw gemeente.

wij gebruiken cookies.
dat accepteer ik
meer informatie