Reverse osmose waterfilter met extra waterpomp

Sommige waterfilter systemen worden voorzien van een elektrische pomp. Dit zie je vrijwel alleen maar terug bij reverse osmose systemen. De reden dat een een elektrische pomp wordt gebruikt is dat daarmee het rendement van het reverse osmose systeem aanzienlijk wordt verhoogt. Een reverse osmose systeem zal voor iedere druppel gezuiverd water ook een bepaalde hoeveelheid vuiler water afvoeren wat het riool in stroomt. Immers, bij een reverse osmose systeem worden alle vervuilingen die zich in het water bevinden tegengehouden, dat vuil moet ergens blijven.

Bij "normale" filters raken deze verstopt en moet je na een bepaalde tijd vervangen. Niet bij het reverse osmose membraan. Daar wordt water onder druk langs een membraan geleid, een bepaalde hoeveelheid water zal door het membraan gaan (vrijwel zuiver water) en de rest spoelt weg. Dat spoelwater is sterker vervuild dan het "bron" water. Het is alsof je modder water filtert, je houdt het water over en nog meer ingedikt modder.

Bij reverse osmose membranen is de hoeveelheid afvalwater sterk afhankelijk zijn van de waterdruk en watertemperatuur. Hoe hoger de waterdruk hoe meer water door het membraan gaat en je dus minder afvalwater moet weggooien. Met de Nederlandse waterleiding druk moet je rekening houden met een verhouding van 1:4 tot 1:8. Dus voor iedere liter zuiver water raak je tussen de 4 en 8 liter water kwijt. Wanneer je gebruik maakt van een elektrische pomp kan dit teruggebracht worden tot 1:1. Dus voor iedere liter zuiver water raak je maar één liter water kwijt.

Belangrijkste kenmerken van een waterfilter installatie met extra waterpomp

  • Werkt rendement verhogend, minder "vuil water" afval.
  • Motor werkt meestal via transformator die 24 uur per dag aanstaat (energieverlies).
  • Maakt een heel beetje geluid tijdens het pompen.

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >waterfilters