Voorwaarden

voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website ga je automatisch akkoord met de voorwaarden voor het gebruik van deze website die hierna vermeld zijn. Wij behouden het recht om deze voorwaarden aan te passen zonder dit van te voren kenbaar te maken.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Schrijven blijft mensenwerk, dus ook wij kunnen fouten maken, verkeerde conclusies trekken of verkeerde adviezen geven. Dat doen we natuurlijk niet met opzet. We hebben ook niet de illusie dat de informatie op deze website compleet is. Je krijgt de informatie dan ook "as is" aangeboden.

Je gebruikt deze website zonder ons daarvoor te betalen, daarom vinden wij het heel redelijk dat je geen eisen kan stellen aan de kwaliteit van de geboden informatie en hopelijk zal je ook begrijpen dat wij alle mogelijke schadeclaims van de hand zullen wijzen. Wij aanvaarden dus geen enkele aansprakelijkheid doordat je van deze website gebruik hebt gemaakt.

Beslissingen nemen is het maken van keuzes, die kan je het beste nemen door je breed te oriƫnteren. Daarom is het slim om je beslissingen te baseren op meerdere bronnen. Wanneer je belangrijke beslissingen moet nemen kan je overwegen je te laten adviseren door betaalde experts die bekend zijn op het gebied waar je een beslissing over moet nemen. Deze betaal je om goede en onderbouwde adviezen te geven en het is dan logisch dat je hen daarop kan aanspreken. Ons dus niet, zoveel is hopelijk duidelijk. Toch hopen we dat je door het lezen van de informatie van deze website je kennis hebt verbreed, wij hebben ons best gedaan om de geboden informatie zo goed mogelijk weer te geven.

Copyright

Op de inhoud van de site is een copyright van toepassing zoals vastgelegd in de "Auteurswet" (oorspronkelijk uit 1912 en later aangepast). Citeren is toegestaan mits vergezeld van een bronvermelding die letterlijk moet zijn: "bron: welke-kiezen-kopen.nl".

Wanneer je het niet eens bent met de voorwaarden op deze pagina heb je geen toestemming om van deze website gebruik te maken en moet je al hetgeen je hebt gelezen of gezien en op welke manier dan ook hebt verwerkt of opgeslagen, permanent vernietigen.

wij gebruiken cookies.
dat accepteer ik
meer informatie