victron energy multiplus of quattro omvormer / acculader in eilandbedrijf configuratie 12

Victron MultiPlus - Quattro configuratie 12

Zonnepaneel levert zoveel energie dat zelfs elektriciteit teruggeleverd kan worden en de accu geladen kan worden.

Deze configuratie is gelijk aan de vorige configuratie nummer 11. Het verschil is dat het zonnepaneel* in deze situatie de nog niet volledig geladen accu van energie voorziet en daardoor opgeladen wordt en in dit geval leveren de zonnepalen zoveel energie dat het de 230 Volt apparaten gevoed kunnen worden en het overschot aan energie teruggeleverd wordt aan het openbaar elektriciteitsnet.

* het maakt niet uit of dit één of meerdere zonnepanelen zijn. Hoe meer, hoe beter en hoe meer elektriciteit teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Met salderen zal dit de elektriciteitsrekening helpen verlagen. Dit zonnepaneel is een paneel in combinatie met een netgekoppelde inverter/omvormer die normaal gesproken rechtstreeks aan het openbaar elektriciteitsnet wordt gekoppeld (dus dezelfde zonnepanelen zoals je die overal op de daken van huizen ziet liggen want dat zijn ook "netgekoppelde" zonnepaneelinstallaties).

De netgekoppelde zonnepaneelinverter (omvormer) is in de illustratie voor het gemak weggelaten. De kabel van het zonnepaneel naar het stekkerblok is dus een 220V leiding.

vorige configuratie alle configuraties

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >victron multiplus en quattro configuraties