Veiligheidsmaatregelen bij gebruik van accu's en omvormers

veiligheidsbril
draag een veiligheidsbril

Bij het werken met omvormers werk je ook met accu's. Die kunnen zeer grote stromen leveren. Zo kan bij kortsluiting gevaarlijke situaties ontstaan. Neem daarom de noodzakelijk maatregelen in acht. Deze tips gelden niet voor iemand die in de auto een omvormertje aansluit op zijn sigarettenaansteker maar voor iedereen die direct met een accu of accu's gaat werken en of met omvormers met flinke vermogens.

  • Zorg dat je nooit alleen werkt wanneer je gaat "klussen" mocht je wat overkomen dan kan de ander je helpen.
  • Gebruik een veiligheidsbril, vonken kunnen je ogen beschadigen
  • Doe al je sierraden af. Deze zouden een korsluiting kunnen vormen of een onderdeel zijn van dit kortsluitcircuit waardoor het sierraad zeer heet kan worden en brandwonden kan opleveren.
  • Gebruik geïsoleerd gereedschap, dat kan geen kortsluiting maken.
  • Plaats vlak bij je accu een zekering in de accukabel, daardoor zal bij een kortsluiting nooit een onveilige situatie ontstaan.
  • Vermijd gereedschap of andere metalen dingen die even groot of groter zijn dan de afstand tussen de + en - pool van je accu. Zo voorkom je kortsluiting indien je toch geen geïsoleerd gereedschap gebruikt.
  • Wanneer je een accukabel aansluit sluit deze dan eerst aan op de omvormer en pas daarna op de accu. Hiermee voorkom je dat de andere kant van de accukabel, die dan al onder spanning staat, per ongeluk tegen de andere accupool komt en kortsluiting maakt.
  • Isoleer zo spoedig mogelijk je accuaansluitingen. Als je dit niet snel genoeg kan doen gebruik dan in de tussentijd iets als ducttape over de accuaansluitingen.
  • Gebruik accukabels met een doorsnede / dikte die past bij de stromen die zijn moeten transporteren. Te dunne kabels hebben niet alleen grote verliezen en is zonde van je accucapaciteit, de isolatie kan ook smelten en mogelijk leidt dit tot kortsluiting.
  • Wanneer je gebruik maakt van "natte accu's" die je dus via de dopjes af en toe met gedistilleerd water moet vullen, plaats deze in een goed geventileerde ruimte liefst ver weg van elektrisch apparaten en schakelaars. Dit soort accu's kunnen het zeer ontplofbare knalgas produceren tijdens het laden van de accu's. Plaats de omvormer en dit soort accu's niet pal naast elkaar. Plaats de accu's liefst in een speciale afgesloten kist die door de buitenlucht wordt geventileerd. Hierdoor zal het knalgas nooit in de ruimte komen waar de omvormer staat opgesteld.

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >12v naar 220v omvormers