rotatiesensor of trapkrachtsensor meet de trapsnelheid of trapkracht
trapkracht , rotatiesensor of beiden?

Wat is de taak van een rotatiesensor of trapkrachtsensor bij elektrische fietsen?

Een elektrische fiets moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén daarvan is dat de ondersteuning van de elektromotor alleen mag plaatsvinden als de bereider zelf "fietst". Hoewel technisch mogelijk, mag bij een elektrische fiets dus geen sprake zijn van fietsen zonder trappen (dat alleen de elektromotor het werk doet). Dan zou het voor de wetgever geen elektrische fiets meer zijn maar een snorfiets, brommer of motor. Mede om te voldoen aan die wettelijke eis dat de bereider zelf ook moet fietsen beschikt een elektrische fiets over een rotatiesensor en/of trapkrachtsensor. Als je stopt met trappen, zal ook de ondersteuning weg (moeten) vallen.

Rotatiesensor

De rotatiesensor registreert dat de trappers ronddraaien. Hoe zwaar getrapt wordt, kan door deze sensor niet geregistreerd worden. Dat is jammer want dat is informatie die aangeeft hoeveel energie de bereider op een gegeven moment in het fietsen steekt om vooruit te komen.

Het basisidee van een elektrische fiets is dat de elektromotor een deel van de benodigde kracht om te fietsen van je overneemt. De verhouding tussen de hoeveelheid energie die de bereider en de elektromotor levert zou bij voorkeur constant moeten zijn. Want dan ervaar je de elektrisch fiets als "prettig rijden". Stel dat je op de vlakke weg enorm veel energie in het trappen moet steken maar heuveltje op gaat fluitend, dan ervaar je de ondersteuning als onevenwichtig. De producent moet dus op zoek naar een techniek om de trapondersteuning, want zo noemen we dat, zo gelijk matig mogelijk te houden.

De rotatiesensor, die iedere elektrische fietsen bezit, is de goedkoopste manier om het motormanagement informatie te geven over het fietsgedrag van de bereider. Als de trappers niet ronddraaien mag er geen trapondersteuning gegeven worden. Zodra de trappers (even) ronddraaien, zal het motormanagement vanuit de accu de elektromotor van energie voorzien en de bereider gaan helpen met fietsen. Maar hoeveel energie moet de motor leveren? Wanneer gebruik gemaakt wordt van een rotatiesensor zal het motormanagement een zogenaamde "streeftrapfrequentie" nastreven.

Een gelegenheidsfietser zal zo'n 60 keer per minuut de trappers ronddraaien*. Dat vindt de doorsnee gelegenheidsfietser "prettig fietsen". Dat is wat de ideale trapfrequentie wordt genoemd. Een sportfietser zal een wat hogere trapfrequentie hebben. Zodra de rotatiesensor een trapfrequentie waarneemt die lager is dan de ideale trapfrequentie, zal het motormanagement de motor van meer energie voorzien waardoor, zolang de bereider evenveel energie in het fietsen blijft steken, de fiets sneller zal gaan rijden en daardoor de trappers sneller rond zullen draaien. Het motormanagement zal met het opvoeren van deze energie naar de elektromotor doorgaan totdat de ideale trapfrequentie is bereikt. Het voorgaande is een iets versimpelde voorstelling van zaken, maar in de basis is dit het mechanisme, technici noemen dit het algoritme, wat zich in het motormanagement bevindt. Deze techniek heeft verregaande consequenties voor de bereider en de te behalen actieradius. Vooral het gebruik van de juiste versnelling zal positieve consequenties hebben zoals je in dit artikel kan lezen.

*deze waarde is een indicatie, het gaat om het idee. Deze waarde kan per fabrikant (een klein beetje) verschillen. Als contrast: de Flyer R serie een zeer hoge ideale trapfrequentie-instelling van 85 trapomwentelingen per minuut, en dat is flink aanpoten. Die fiets is speciaal voor getrainde sportfietsers bedoeld en niet geschikt voor de gelegenheidsfietser.

Trapkrachtsensor

Alleen de duurdere elektrische fietsen beschikken naast de rotatiesensor, ook over een trapkrachtsensor. Doordat de trapkrachtsensor meet hoeveel kracht je op de pedalen uitoefent kan in lijn met die kracht, de hoeveelheid kracht vanuit de elektromotor toegevoegd worden. Juist doordat bekend is hoeveel kracht je zet kan in diezelfde mate de hoeveelheid kracht geleverd worden door de elektromotor. De trapkrachtsensor meet de hoeveelheid uitgeoefende kracht, geeft dit door aan het motormanagement die op zijn beurt de hoeveelheid energie regelt die van de accu naar de elektromotor stroomt. Hiermee is de meest evenwichtige, trapondersteuning realiseerbaar. Een elektrisch fiets die naast de rotatiesensor ook over een trapkrachtsensor beschikt zal dus de meest vloeiende, uitgebalanceerde en meest natuurlijk ondersteunende trapondersteuning leveren. Helaas is dit alleen voor de duurste fietsen weggelegd. Dat houdt niet in dat een wat goedkopere elektrische fiets minder prettig fietst. Zie het als een stuk luxe. Een dure auto zal eenmaal een betere wegligging hebben en prettiger sturen dan een wat goedkopere auto. Maar met een goedkope auto kan je toch heel gelukkig zijn.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >elektrische fietsen