VR, HR en SHR ketels verklaard

Nefit cv-combi-ketel
Nefit topline compact

Oorspronkelijk hadden CV-ketels een slecht rendement. Dat vonden we destijds niet erg. Gas was goedkoop en CO2 uitstoot en het milieu, daar stond men niet zo bij stil. Vanwege de energiecrisis in de vorige eeuw zijn fabrikanten van cv-ketels het rendement van hun ketels gaan verbeteren. Dat was relatief makkelijk.

Waar zat het verlies in?

Nefit cv-combi-ketel
cv-gaskeurmerk: ketel heeft rendement van minimaal 100%

Hou je hand maar eens boven een fluitketel of een pan die op het gas staat. Je voelt meteen dat veel warmte om de pan heen de keuken in wordt gebracht. Dat is in de keuken ook wel zonde maar er wordt maar zo kort gekookt dat het verlies aan warmte niet heel groot is en tevens komt die warmte ook nog eens in huis. Bij een traditionele cv-ketel was dat anders. Wanneer met je hand de metalen afvalgas "schoorsteen" pijp aanraakte verbrandde je meteen je hand. Zo heet waren dus die afvalgassen. Die warmte ging via de schoorsteen naar buiten en was je dus kwijt. Die warmte moesten de cv-ketelbouwers dus zien te benutten.

Condensatieketel

Nefit cv-combi-ketel
cv-gaskeurmerk: ketel heeft rendement van minimaal 104%

Het rendement van cv-ketels heeft men sterk weten te verbeteren door de energie die zich bevindt in de warme afvalgassen te benutten. Met verbeterde warmtewisselaars is men in staat geweest die warmte uit de afvalgassen te halen. Tegenwoordig is men in staat de warmte uit de afvalgassen te onttrekken waardoor de afvalgassen nog maar een graad of 30 C zijn. Tijdens dit afkoelen ontstaat er condensatie (waterafzetting op koude delen) en komt de opgeslagen warmte uit de waterdamp vrij. Theoretisch zou men 111% kunnen halen en de moderne cv-ketels zijn al zo goed dat men een rendement behaald van 109%.

Meer dan 100% rendement dat kan toch niet?

Nefit cv-combi-ketel
cv-gaskeurmerk: ketel heeft rendement van minimaal 107%

Vreemd, een rendement hoger dan 100%? Klopt, dat is inderdaad vreemd. Deze vreemde situatie is ontstaan doordat traditioneel het rendement werd bepaald zonder de warmte in het afvalgas te benutten. Doordat tegenwoordig ook daar energie uit gehaald wordt komt men boven de 100% uit. Het is een kwestie van keuzes uit het verleden hoe het rendement werd berekend en dit heeft men niet aangepast.

VR, HR en SHR

De termen VR, HR en SHR staan voor Verbeterd Rendement, Hoog rendement en een inmiddels de niet meer zo gangbare term Super Hoog Rendement. Na de traditionele ketel met een slecht rendement kwam de VR cv-ketel. Die bood een hoger rendement van zo'n 100%, een stuk hoger dan traditionele cv-ketels die rond de 80% zaten. Daarna is de HR cv-ketel gekomen. Die had in eerste instantie een rendement van zo'n 104% en tegenwoordig hebben vrijwel alle cv-ketels een rendement van minimaal 107%. Dit is herkenbaar aan het HR107 keurmerk.

Condenswater uit de cv-ketel!

Een moderne ketel moet condenswater afvoeren. Vergis je niet, dat zijn heel wat litertjes water per dag. Daarnaast, het condenswater uit een cv-ketel is zeer zuur (lage pH-waarde). Daarom mag dit condenswater niet in de regengoot afgevoerd worden (ook vanwege bevriezing). Langzaam maar zeker zal dit zure condenswater een gat maken in de (zinken) regengoot. Een condenserende cv-ketel, en dat zijn tegenwoordig alle ketels, moet het condeswater afvoeren op het riool, via een sifon (dit laatste natuurlijk om rioolgassen, die ontbrandbaar zijn) niet in de cv-ketel te laten komen.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >cv-ketels