=**=cv-ketel recensie, test: Remeha - Quinta Pro 45

Recensie Remeha - Quinta Pro 45 cv-ketel

Remeha - Quinta Pro 45 cv-ketel
Remeha Quinta Pro 45

Dit is een incourant model cv-ketel. Mogelijk dat deze nog te tweedehands te koop is. Onderstaande recensie hebben we voor refrentiedoeleinden beschikbaar gehouden.

De Quinta Pro 45 van Remeha is een soloketel die de mogelijkheid heeft om een losse boiler aan te sluiten. Standaard kan deze ketel dus geen warm water leveren. Met een losse boiler die je bij Remeha moet kopen ontstaat en combiketel die dus flink wat warm water kan leveren. Hoewel het gebruik van een boiler luxe toevoegt heeft dit wel een beetje invloed op je gasrekening. Een boiler kent eenmaal stilstandverliezen omdat deze constant op temperatuur gehouden moet worden.

Het prijskaartje van de fabrikant is 2563 euro maar wij kwamen voor deze ketel ook een prijs tegen van 1792 euro.

Modulatiebereik brander

Het modulatiebereik is een belangrijk kenmerk van een cv-ketel. Dat geeft aan in hoeverre de ketel in staat is om de vermogensafgifte af te stemmen op de warmtevraag. Het best is als een ketel in staat zou zijn te moduleren van 0 tot 100% maar helaas is dit bij gasbranders niet mogelijk. Het is moeilijk om de verbranding van heel weinig gas betrouwbaar te laten plaatsvinden. We zien tussen de ketels interessante verschillen in hoeverre zij de brander kunnen terugregelen. Dat zie je terug in het laagst afgegeven vermogen in relatie tot het maximale vermogen. Wij beoordelen deze ketel op dit punt als "zeer goed". Het modulatiebereik is bij voorkeur zo groot mogelijk. Een hoge waarde ten opzichte van andere ketels is dus een pluspunt. Bij een lage branderstand werkt een cv-ketel het energiezuinigst en is het rendement dus het hoogst. Dit is van belang nu moderne huizen zo goed geïsoleerd zijn. Juist in het voor- en naseizoen is daarbij behoefte aan een hele lage warmte afgifte van de brander. Hoe kleiner de warmteafgifte is, hoe beter. Vandaar dat je op zoek gaat naar een ketel met een zo groot mogelijk modulatiebereik. De Quinta Pro 45 heeft een modulatiebereik van 79%. Om dit op waarde in te schatten hebben we gekeken naar ander ketels die op dit moment leverbaar zijn met een vergelijkbare vermogensafgifte. Daarvan ligt het modulatiebereik tussen de 70% en 89%. Uitgedrukt in kiloWatt kan deze cv-ketel een vermogen afgeven dat ligt tussen de 8,9 en 43,0 kW gemeten bij 50/30 °C.

Pomp

waterpomp cv-ketel

De waterpomp in de ketel heeft tot taak het warme water door de radiatoren en verwarmingsbuizen te pompen. Omdat de ene cv-installatie veel groter is dan de andere heb je dus verschillende pompvermogens nodig. Het is dus slim om de pompkracht aan te passen aan de weerstand van de cv-installatie. Helaas heeft Remeha gekozen voor een waterpomp die alleen maar aan en uit kan. Hierdoor zal onnodig energie verspild worden. Dat kan ook leiden tot onnodig suizen van de verwarmingsbuizen en radiatoren. Jammer, een pomp met meerdere standen of nog beter een modulerende pomp biedt een groot voordeel. Niet alleen een stillere verwarmingsinstallatie maar ook nog eens flink veel energiebesparing. Dat kan oplopen tot honderden euro's in het leven van een cv-ketel. Ons oordeel over het pompgedeelte van deze ketel is daarom "matig".

gaskeur 107% rendement
gaskeur schone verbranding

Gaskeurmerken

De ketel beschikt over een HR107 keurmerk. Dat geeft aan dat de ketel voor het verwarmingsgedeelte een rendement heeft van minimaal 107%. Alle moderne HR ketels hebben dit en presteren zelfs nog iets beter. De Quinta Pro 45 beschikt een SV keurmerk. Dat geeft aan dat de ketel een zeer schone verbranding heeft en weinig NOx (stikstof oxiden) uitstoot. De ketel beschikt niet over een HRww keurmerk. Dat houdt in dat de ketel tijdens de productie van warm water niet het rendement haalt vergelijkbaar aan het verwarmingsgedeelte van een HR ketel. Deze ketel heeft geen NZ keurmerk en is daarom niet geschikt om samen te werken met een zonneboiler.

Overige kenmerken

De ketel meet 75x50x50 cm (hoogte x breedte x diepte) en heeft een gewicht van 49 kg. De ketel kan samenwerken met Open Therm thermostaten en ondersteund ook Open Therm Smart power. Dit houdt in dat je niet verplicht bent een (nieuwe) thermostaat te kopen van deze fabrikant maar iedere Opentherm thermostaat aan kan sluiten. Het stand-by vermogen van een cv-ketel, mede omdat hij de hele dag aan staat, is bij voorkeur zo laag mogelijk. In Europees verband is afgesproken dat nieuwe ketels maximaal twee Watt of minder gebruiken. Het stand-by vermogen van deze ketel is: 5 Watt. Natuurlijk willen we een cv-ketel die fluisterstil is, maar de ene ketel maakt nu eenmaal meer geluid dan een ander. Producenten van cv-ketels besteden steeds meer aandacht aan de geluidsproductie van de ketel. Dit geluid wordt gemeten op 1 meter afstand en is voor het cv-gedeelte: 45 dB(A).Hier treft je de uitgebreide specificaties van de Quinta Pro 45 cv-ketel aan.

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >cv-ketels