=**=cv-ketel recensie, test: AWB - ThermoMaster 3HR 24

Recensie AWB - ThermoMaster 3HR 24 cv-ketel

AWB - ThermoMaster 3HR 24 cv-ketel
AWB ThermoMaster 3HR 24

Deze cv-ketel wordt niet meer door de fabrikant aangeboden maar is mogelijk nog wel verkrijgbaar bij cv-installateurs of webshops.

De ThermoMaster 3HR 24 van AWB is een soloketel die de mogelijkheid heeft om een losse boiler aan te sluiten. Standaard kan deze ketel dus geen warm water leveren. Met een losse boiler die je bij AWB moet kopen ontstaat en combiketel die dus flink wat warm water kan leveren. Hoewel het gebruik van een boiler luxe toevoegt heeft dit wel een beetje invloed op je gasrekening. Een boiler kent eenmaal stilstandverliezen omdat deze constant op temperatuur gehouden moet worden.

Voor 1339 euro verwisselt deze ketel van eigenaar, dat is althans de adviesprijs volgens AWB. Met wat zoekwerk kwamen wij een prijs tegen van 1145 euro.

Modulatiebereik brander

Het modulatiebereik is een belangrijk kenmerk van een cv-ketel. Dat geeft aan in hoeverre de ketel in staat is om de vermogensafgifte af te stemmen op de warmtevraag. Het best is als een ketel in staat zou zijn te moduleren van 0 tot 100% maar helaas is dit bij gasbranders niet mogelijk. Het is moeilijk om de verbranding van heel weinig gas betrouwbaar te laten plaatsvinden. We zien tussen de ketels interessante verschillen in hoeverre zij de brander kunnen terugregelen. Dat zie je terug in het laagst afgegeven vermogen in relatie tot het maximale vermogen. Wij beoordelen deze ketel op dit punt als "zeer goed". Het modulatiebereik is bij voorkeur zo groot mogelijk. Een hoge waarde ten opzichte van andere ketels is dus een pluspunt. Bij een lage branderstand werkt een cv-ketel het energiezuinigst en is het rendement dus het hoogst. Dit is van belang nu moderne huizen zo goed geïsoleerd zijn. Juist in het voor- en naseizoen is daarbij behoefte aan een hele lage warmte afgifte van de brander. Hoe kleiner de warmteafgifte is, hoe beter. Vandaar dat je op zoek gaat naar een ketel met een zo groot mogelijk modulatiebereik. De ThermoMaster 3HR 24 heeft een modulatiebereik van 81%. Om dit op waarde in te schatten hebben we gekeken naar ander ketels die op dit moment leverbaar zijn met een vergelijkbare vermogensafgifte. Daarvan ligt het modulatiebereik tussen de 68% en 88%. Uitgedrukt in kiloWatt kan deze cv-ketel een vermogen afgeven dat ligt tussen de 5,1 en 26,6 kW gemeten bij 50/30 °C.

gaskeur 107% rendement
gaskeur schone verbranding

Gaskeurmerken

De ketel beschikt over een HR107 keurmerk. Dat geeft aan dat de ketel voor het verwarmingsgedeelte een rendement heeft van minimaal 107%. Alle moderne HR ketels hebben dit en presteren zelfs nog iets beter. De ThermoMaster 3HR 24 beschikt een SV keurmerk. Dat geeft aan dat de ketel een zeer schone verbranding heeft en weinig NOx (stikstof oxiden) uitstoot. De ketel beschikt niet over een HRww keurmerk. Dat houdt in dat de ketel tijdens de productie van warm water niet het rendement haalt vergelijkbaar aan het verwarmingsgedeelte van een HR ketel. Deze ketel heeft geen NZ keurmerk en is daarom niet geschikt om samen te werken met een zonneboiler.

Overige kenmerken

De ketel meet 73x45x34 cm (hoogte x breedte x diepte) en heeft een gewicht van 39 kg. De ketel kan samenwerken met Open Therm thermostaten. Dit houdt in dat je niet verplicht bent een (nieuwe) thermostaat te kopen van deze fabrikant maar iedere Opentherm thermostaat aan kan sluiten.Hier treft je de uitgebreide specificaties van de ThermoMaster 3HR 24 cv-ketel aan.

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >cv-ketels