Waar moet ik op te letten wanneer voor het eerst een HR cv-ketel wordt geïnstalleerd?

hr rookgas afvoer dakdoorvoer
dakdoorvoer voor HR cv-ketels

Onderstaande informatie beschrijft de situatie als je overgaat van een oude ketel gebaseerd op het "open systeem", waarbij je dus de vlammetjes kan zien, naar een moderne "gesloten" HR cv-ketel.

Twee schoorsteenpijpen?

Ouderwetse cv-ketels haalden de zuurstof, nodig voor verbranding van het gas, uit de ruimte waar de ketel geïnstalleerd was. Dit wordt een "open ketel" genoemd. Tegenwoordig zijn alle ketels als "gesloten" systeem uitgevoerd. Dit houdt in dat de brander gasdicht afgesloten is van de ruimte waarin de cv-ketel hangt. Dit heeft alleen maar voordelen. De afvalgassen, denk eventueel aan koolmonoxide (CO) kunnen nooit in die ruimte terechtkomen. Met een ventilator worden de afvalgassen naar buiten geblazen.

De zuurstof noodzakelijk voor de verbranding wordt via een tweede "schoorsteenpijp" aangezogen vanuit de buitenlucht. Wanneer je voor het eerste een HR ketel laat installeren moet een extra pijp geïnstalleerd worden voor de aanvoer van lucht van buiten het huis. Wat meestal wordt gedaan is de installatie van een gecombineerde pijp. Optisch is het één pijp maar binnen de pijp bevindt zich een tweede pijp. Eén voor aanvoer van buitenlucht de ander voor afvoer van afvalgassen. Dit vereist dus eenmalig een aanpassing aan de "schoorsteenpijp".

Een additioneel voordeel van het gesloten type is dat de enorme hoeveelheid stof die in de lucht zweeft in het huis niet in de brander komt. De brander blijft dus veel langer schoon. Buitenlucht bevat ook zwevende deeltjes maar is een stuk schoner dan de binnenlucht.

Condenswaterafvoer?

sifon
sifon

Doordat HR ketels de laatste restjes van de warmte uit het verbrande gas halen ontstaat er condenswater. En niet zo'n klein beetje. Dat moet dus afgevoerd worden. De enige juiste methode is dit te lozen op het riool. Wanneer je een HR ketel voor het eerst laat installeren moet je dus zorgen dat een rioolaansluiting beschikbaar is, met sifon. De sifon is niet allen om de stank tegen te houden die uit het riool kan ontsnappen maar nog meer omdat die rioolgassen brandbaar zijn, en dat is vlak bij een cv-ketel geen goed idee.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >cv-ketels