Wat houden de termen 50/30 en 80/60 in bij een cv-ketel?

watertemperatuur meter cv ketel
cv watertemperatuur meter

De termen 50/30 en 80/60 kom je tegen bij de specificaties van een cv-ketel. Het geeft aan wat de vermogensafgifte is bij een aanvoer temperatuur van 50 of 80 °C.

Een van de meest belangrijkste eigenschappen van een cv-ketel is het vermogen, gespecificeerd in kW (kilo Watt). Dat is de hoeveelheid energie die de ketel kan afgeven. Dit vermogen is echter afhankelijk van de watertemperatuur in de cv-installatie. Logisch, de warmte overdracht is het hoogst als het temperatuurverschil tussen de gasvlam en het cv water het grootst is.

De termen 50/30 en 80/60 geven aan wat de aanvoer- en retourtemperatuur is in de leidingen die aangesloten zijn op de cv-ketel. Aanvoer = naar de radiatoren, retour = van de radiatoren naar cv-ketel.

Het vermogen wat de fabrikant opgeeft bij 50/30 houdt dus in hoeveel vermogen de ketel kan overdragen aan het cv-water indien de aanvoertemperatuur op 50° en de retourleiding op 30° Celsius ligt.

Vroeger was de watertemperatuur in een cv-installatie zeer hoog. Een waarde van 80° Celsius als aanvoertemperatuur was toen vrij normaal. Vandaar de specificatie van het vermogen bij 80/60.

Mede door de sterk geïsoleerde huizen maar ook doordat het rendement van een cv-ketel bij lage cv water temperaturen een stuk hoger is, worden cv-ketels steeds vaker afgesteld op een aanvoertemperatuur van 50° en retourtemperatuur van 30° Celsius. Dit is wat een LTV, een Lage Temperatuur Verwarming wordt genoemd.

Strikt genomen heeft een LTV cv-installatie ook LTR, Lage Temperatuur Radiatoren nodig. Meer informatie is te lezen in het artikel LTV en LTR voor- en nadelen waarin wordt uitgelegd hoe je bestaande cv-installatie veel energie kan laten besparen door de watertemperatuur te verlagen.

Vaak kan je zelf, meestal op de ketel, dit ook in stellen. Bijvoorbeeld door het instellen van de maximum (aanvoer)watertemperatuur. Wanneer je die zelf wijzigt van 80 naar 50 graden schakel je daarmee over van een 80/60 naar een 50/30 installatie. Een waarde daartussen is natuurlijk ook toegestaan. Maar, hoe lager deze waarde hoe hoger het rendement.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >cv-ketels